Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden en privacy beleid (GDPR)

1) Toegang tot de site

De site is toegankelijk via de URL http://www.carbocia.fr

 • Beheer is onderhevig aan de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site is onderhevig aan de algemene voorwaarden.
 • Bij gebruik van de site erkent u de voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden.
 • De voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Carbocia gewijzigd worden.
 • Carbocia kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik van de gegevens die op de site worden gepubliceerd.

2) Verantwoordelijkheid

 • Carbocia gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website betrouwbaar is en regelmatig wordt geüpdatet.
 • Redactionele inhoud kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. De informatie op de site is louter indicatief.
 • Carbocia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die voortkomen uit het gebruik van het internet.
 • Er wordt geen garantie gegeven aan de gebruiker. Als de door Carbocia verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de gebruiker om zelf de juistheid van de inhoud te controleren.
 • Alle downloads gebeuren uitsluitend op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan Carbocia niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor enig verlies van gegevens als gevolg van he downloaden.
 • Foto’s, video’s en teksten zijn niet contractueel vastgelegd.
 • De in het kader van deze website gecreëerde hyperlinks naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Carbocia.

3) Intellectuele eigendom

 • Alle inhoud van deze site, inclusief en zonder beperking, grafisch materiaal, afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, animaties, geluid, logo’s, gifs en iconen; evenals de opmaak ervan zijn exclusief eigendom van Carbocia, met uitzondering van merken, logo’s, foto’s of inhoud afkomstig van partnerbedrijven of andere auteurs.
 • Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, kopie of publicatie, geheel of gedeeltelijk van deze elementen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carbocia.
 • Weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die kan worden bestraft volgens artikels L.3335-2 en volgende van de “Code of Intellectiual Property”. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid van de dader.
 • Enkele foto’s van de Unsplash site zijn niet auteursrechterlijk beschermd. Unsplash verleent een onherroepelijke, dwz niet exclusieve, wereldwijde licentie om gratis Unsplash foto’s te downloaden, kopiëren, wijzigen, verspreiden en gebruiken, ook voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaandelijke toestemming door Unsplash of de fotograaf.

4) Hypertekst links

 • Deze website vermeldt links naar andere websites of bronnen die beschikbaar zijn op het internet.
 • Carbocia is niet verantwoordelijk en garandeert de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen niet. Carbocia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten en diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat hiervan kan worden gemaakt.
 • Alle risico’s verbonden aan dit gebruik vallen volledig ten laste van de internetgebruiker die zich dient te houden aan de gebruiksvoorwaarden.
 • Het is gebruikers van de Carbocia website verboden enige hyperlink op deze website te plaatsen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Carbocia.

5) Geschillen

 • De huidige voorwaarden zijn onderhevig aan de Franse rechtspraak. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de maatschappelijke zetel van Carbocia. De referentietaal voor het beslechten van geschillen is het Frans.

6) Duur

 • De huidige voorwaarden zijn van toepassing tijdens de volledige duur van de online-diensten die Carbocia aanbiedt via de site http://www.carbocia.fr
 • Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking tussen partijen, zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.

7) Contact

 Gelieve alle vragen of aanvragen, schriftelijk, te richten aan contact@carbocia.com

Vertrouwelijkheid en persoonlijke gegevens

1) Verzameling en gebruik van gegevens

Bij het invullen van het contactformulier kan u om bepaalde persoonlijke informatie worden gevraagd. Uw persoonsgegevens worden in geen geval aan derden overgemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming of verzoek van een administratieve of gerechtelijke instantie.

2) Inzagerecht, rechtzetting en verzet

Krachtens art.27 van wet nr 78-17 van 6 januari 1978 m.b.t. gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u inzagerecht, recht op wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens. U kan zich ten alle tijden, kosteloos en zonder opgave van redenen, verzetten tegen de verspreiding en/of bewaring van de door u verstrekte gegevens door contact met ons op te nemen: contact@carbocia.com

3) Cookies

 • Voor statistische en weergave doeleinden maakt deze site gebruik van cookies.
  (Specifieer dewelke en hun impact op de privacy). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Ze registreren technische gegevens over uw surfgedrag: deze identificatie laat de website toe uw computer bij elk bezoek te herkennen.
 • Bepaalde onderdelen van deze site kunnen niet functioneren zonder het aanvaarden van cookies.
 • De informatie die wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de analyse van het verkeer op de site (Google Analytics) en statistieken om de gebruikservaring te optimaliseren. De gegevens worden in geen geval verkocht aan derden.
 • Er is een configuratiebanner beschikbaar om cookies op de site te weigeren of te aanvaarden.
 • De geldigheidsduur van deze toestemming is maximaal 13 maanden.

Carbocia, specialist in kalksteen fillers

Korrelgrootte, regelmaat, kleur, vloeibaarheid, chemie: onze gemicroniseerde kalksteen (gaande van enkele micron tot 4mm) voldoet perfect aan de geldende normen en beperkingen in landbouw en industrie. Wij verzekeren tevens een continue productiecapaciteit en een geïntegreerde logistiek.

Contacteer ons

Carbocia

Onze hoogwaardige kalksteen fillers worden gewonnen in de Carrières de la Vallée Heureuse in Pas-de-Calais. De intrinsieke fysisch-chemische kenmerken van onze kalksteen en onze micronisatietechnieken zijn belangrijke troeven voor de industrie. We passen voortdurend onze producten aan volgens de nieuwe technologieën dankzij ons on-site labo van onze partner CVH.

Onze producten

Onze kalksteen bevat meer dan 96% CaCO3. Door deze uitzonderlijke zuiverheid voldoen we aan de eisen van de industriële en agro-industriële sectoren. De korrelgrootte van de vulstoffen voldoet aan de eisen en normen van de individuele producten.

Dierenvoeding KOM MEER TE WETEN
Gips en plaaster KOM MEER TE WETEN
Kunstmest en landbouw KOM MEER TE WETEN
Tapijt en latex KOM MEER TE WETEN
Prefab beton/beton KOM MEER TE WETEN
0
0
0
0

Zoom in op foto’s van Carbocia